HAKKIMIZDA

Fokus Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri:VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.

Ekibimiz, Fokus Gayrimenkul Değerleme A.Ş. kurulmadan önce Odak Müh. Gay. Değ. Taah. İnş. Tic. Ltd. Şti. olarak hizmet vermiştir.

Fokus Gayrimenkul Değerleme A.Ş. uzun yıllar değerleme sektöründe faaliyet göstermekte olan ve SPK Lisansına sahip, Değerleme Uzmanları tarafından 28.07.2011 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, değerleme şirketlerinin kurulca listeye alınma esasları tebliği kapsamındaki şartları sağlayarak, 16.02.2012 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından değerleme hizmeti verecek şirketler listesine alınmıştır.


Misyonumuz
Değerleme standartları ve değerleme etiği çerçevesinde, tüm ilişkilerinde profesyonellik olgusunu ilke edinerek açık ve objektif bir yapı içerisinde gerek Türkiye çapında ve gerekse dünyada, değerleme faaliyetlerini yerine getirmek, ilke edindiği prensipler çerçevesinde değer yaratan bir şirket olmaktır.

Vizyonumuz
Üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkelerinden vazgeçmeden bilgi ve uzmanlığımızdan aldığımız güçle verdiğimiz hizmette sektörünün en iyisi olmaktır.

Prensiplerimiz
• Objektiflik
• Güvenilirlik
• Gerçekçilik
• Standartlara Uygunluk
• Bağımsızlık
• Doğruluk
• Hukuk kurallarına uygunluk

Günümüz finans sektörünün ve firmalarının kendi bünyelerinde bulunan veya üzerinde ipotek tesis ettikleri her nevi gayrimenkulün tarafsız, doğru ve zamanında değerlenmesinin yapılarak ekonomiye kazandırılması kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Fokus Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bu ihtiyaca binaen kurulmuştur. Çağımızda bilginin yükselen bir değer olduğu düşünülürse firmamız hizmetlerimiz ile sizlerle her türlü yapacağımız gayrimenkul yatırımları veya üzerine ipotek tesis edeceğiniz gayrimenkuller ile ilgili çalışmayı zamanında, doğru, güvenilir prensiplerimiz doğrultusunda tarafsız ve objektif şekilde hazırlayarak yardımcı olacaktır.

Bu kapsamda şirketimiz herhangi bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesi ile ilgili varlıkların gerçek değerini yansıtan ekspertiz raporlarını hazırlamayı taahhüt eder.